A message from City Mayor Stephany Uy-Tan

 

13570330_10208471627685794_1221377222_o

Mensahe para sa ika Isang Daan at Dalawpung Taon ng ating Kalayaan

June 12, 2018; City Plaza

 

Sa ating mga kagalang – galang na mga halal na opisyal. (Mention all present key officials who are present) Pinagpipitagang mga bisita (Mention all guests), kapwa ko mga kawani ng gobyerno, mga estudyante. Mga minamahal kong Catbaloganon, Isang Mapagpalayang araw sa ating lahat!

Lubos po akong nagagalak at nasisiyahan na tayo ay muling nagsama – sama para sa pagdiriwang ng ika isang daan at dalawampung taon ng ating kalayaan.

Ang araw na ito ay puno ng pagpupunyagi para gunitain ang makasaysayang araw kung saan iwinagayway ni Presidente Emilio Aguinado ang ating watawat sa kanyang bahay sa Kawit, Cavite. Ito ay naging simula ng ating pansamantalang kalayaan.

Bakit po nasabi kong pansamantalang kalayaan? Payagan niyo akong mag balik – tanaw sa mga nangyari sa mga panahong iyon. Kung ating sasariwain ang mga nangyari sa ating kasaysayan, ating mapagtatanto na hindi naman talaga tayo naging totoong malaya sa araw na iyon. Naging malaya nga tayo sa mapag abusong kamay ng mga Kastila, pero tayo naman ay napailalim sa mga Amerikano sa pamamagitan ng Kasunduan sa Paris. Makalipas ang apat naput walong taong, noong Hulyo apat Isang libo siyam na raan apat naput anim, nakamtan natin ang ating kalayaan sa pamamagitan ng Batas Tydings – McDuffie.

Sa pamamagitan ng Republic Act 4166, inilipat ang araw ng ating kalayaan mula Hulyo apat hanggang Hunyo labindalawa.

Maaring ang araw na ito ay ordinaryo lamang para sa iba, ngunit sa puso ng bawat Pilipino, ito ay mayroong makabulohang parte sa ating pagka Pilipino.  Ang ating tinatamasang kalayaan ay bunga ng pagsasakripisyo ng buhay ng ating mga ninuno. Kaya nararapat lang na tayo ay magdiwang.

Subalit totoo ngabang ating naisasabuhay ang totoong diwa ng kalayaan? Masasabi ba nating tayo ay totoong malaya? Kung ako po ang tatanungin, dapat ang kalayaan ay mayroong kaagapay na pagkakaisa. Pagkakaisa sa mithiin at pagkakaisa sa damdamin. Tahasan po nating mababasa at makikita sa mga balita ang pagaaway ng magkabilang grupo ng sumusuporta at tumutuligsa sa ating Pangulo. Hindi po maiiwasan na tayo ay pumuna kung mayroon mang kamalian pero sana ay hindi tayo gumamit ng dahas at masasakit na salita. Isipin po natin na sa bawat masakit na salitang ating ipinupukol sa ating kapwa, ay mayroong kapwa Pilipinong masasaktan.

Dito man sa ating lungsod, mayroon din tayon mga pinagdadaanan. Hindi man po perpekto ang inyong lingkod bayan, hinding hindi ko naman pababayaan ang aking katungkulan na maglingkod as inyong lahat. Maaaring meron akong pagkukulang bilang inyong alkalde, ako po ay taus pusong humihingi ng pang unawa.Nawa’y tayo ay magkaisa sa ating mga adhikaing maging mas maunlad pa ang ating lungsod.

Ayon pa nga sa pambansang tema ng pagdiriwang na ito, “Pagbabagong Ipinaglaban, Para sa Masaganang Kinabukasan”, maraming pagbabago na ang ating pinagdaanan bilang isang pamayanan. Mula sa isang munting bayan hanggang sa naging sentro ng kalakalan at komersyo sa buong isla ng Samar hanggang ating nakamit ang matagal na nating mithiin na maging isang lungsod.

Ngayong ating nakamit na ito, ako ay patuloy na humihingi ng supporta sa bawat isa. Marami pang pwedeng marating ang ating lungsod kung patuloy tayong magkakaisa bilang isang pamayaan na may pagmamahal sa ating lupang sinilangan. Nandyan na ang mga plano at inisyatibong ating nasimulan. Iwasan na muna natin ang ating mga personal na interes at mas isipin natin ang ikabubuti at ikagiginhawa ng mga nakararami. Itigil na natin ang pagkakawatak wakatak. Itigil na natin ang paghuhusga at mapanirang salita, bagkus imulat natin ang diwa ng pagkakaisa at pagmamahal sa bayan na siyang magiging buklod upang ating makamtan ang masaganang kinabukasan.

Asahan niyo po ang aking patuloy, buong puso, tapat at may paninindigan na paglilingkod sa bawat Catbaloganon.

Muli, maligayang Araw ng ating Kalayaan! Mabuhay ang bansang Pilipinas! Mabuhay ang lahing Pilipino!

Maraming Salamat Po, at isang mapagpalayaang araw sa ating lahat!

 

 

Comments are closed.