City is set to celebrate 116th Philippine Independence

City celebrates 116th Philippine Independence
Theme: “Pagsunod sa Yapak ng mga Dakilang Pilipino, Tungo sa Malawakan at Permanenteng Pagbabago”

June 12, 2014 at Catbalogan City Plaza
08:00 Flag Raising Ceremony to be followed by an Independence Day Program

Comments are closed.

PROCUREMENTS