COVID-19 update as of October 13, 2020 11:00 PM

GOOD NEWS Ha una nga higayon waray nadugang nga positibo nga kaso hin COVID-19.

Matapos kita magpdara hin 27 nga samples ha EVRCTC, gumawas nga ini ngatanan negatibo.

Naglalaum kita nga pinaagi hit aton padayon ngan kooperasyon ngan pgburublig, hinaut unta nga mapupuypoy naton ini nga sakit.

Damo nga salamat!

#COVID19#CatbaloganCity

Comments are closed.

PROCUREMENTS