Easter Sunday 2022

Official Statement of City Mayor Dexter on the celebration of Easter Sunday today, April 17, 2022:- – – – – – – – – –

Halleluiah! Yana nga Domingo han Pagkabanhaw, malipayon an aton mga kasingkasing nga an buhi nga Kristo amo an maghahadi nga ha ilarom hini nga kakurian nga krisis, dire kita Niya ginpapabay-an.

Hinaut unta nga yana nga takna, puro pulong hin kalipay ngan paglaum an aton igpapasangyaw ngada hit aton pamilya ngan igkasi-tawo.

#CatbaloganCity#DerechoUswagCatbalogan#KamatinumanonKatbalogan#CaptivatingCatbalogan#SemanaSanta2022#HolyWeek2022#InfiniteFaith#InfiniteEscapesEasternVisayas#SafeTripsPinas#ItsMoreFuninthePhilippines

Comments are closed.

PROCUREMENTS