Year 2012

Invitation to Bid

A message from City Mayor Stephany Uy-Tan

  Mensahe para sa ika Isang Daan at Dalawpung Taon ng ating Kalayaan June 12, 2018; City Plaza   Sa ating mga kagalang – galang na mga halal na opisyal. (Mention all present key officials who are present) Pinagpipitagang mga bisita (Mention all guests), kapwa ko mga kawani ng gobyerno, mga estudyante. Mga minamahal kong […]

0 comments

ITB Infra 2019-013 IMPROVEMENT OF THE CITY PLAZA

0 comments

ITB Infra 2019-012 CONSTRUCTION OF BIO-CONTROL LABORATORY

0 comments

ITB Infra 2019-011 CONSTRUCTION OF GREENHOUSE

0 comments

ITB Infra 2019-010 Upgrading or Maintenance of Various Roads or Streets

0 comments

ITB Infra 2019-008 Concreting of San Vicente-Palanyogon Road (Critical Section)

0 comments

ITB Infra 2019-009 REPAIR or REHABILITATION OF MABINI AVENUE

0 comments

ITB Goods 2019-022 SUPPLY AND DELIVERY OF FOUR (4) UNITS HERMETIC COCOON

0 comments

ITB Goods 2019-021 Supply and Delivery of 58 units Brand New Handheld Radios and Accessories

0 comments

ITB Goods 2019-020 Procurement of Security Services

0 comments

ITB Goods 2019-019 Supply and Delivery of Various Medicines and Medical Supplies

0 comments