Year 2012

Invitation to Bid

A message from City Mayor Stephany Uy-Tan

  Mensahe para sa ika Isang Daan at Dalawpung Taon ng ating Kalayaan June 12, 2018; City Plaza   Sa ating mga kagalang – galang na mga halal na opisyal. (Mention all present key officials who are present) Pinagpipitagang mga bisita (Mention all guests), kapwa ko mga kawani ng gobyerno, mga estudyante. Mga minamahal kong […]

0 comments

SVP ITB Goods 2018-21 Negotiated Procurement of 2,000 pcs Race Kit

SVP ITB Goods 2018-21 Negotiated Procurement of 2,000 pcs Race Kit

0 comments

ITB Infra 2018-022 CONCRETE FLOORING (MULTI-PURPOSE HALL) BARANGAY SILANGA

ITB Infra 2018-022 CONCRETE FLOORING (MULTI-PURPOSE HALL) BARANGAY SILANGA

0 comments

ITB Infra 2018-021 CONCRETE FLOORING (MULTI-PURPOSE HALL) BLISS, BARANGAY

ITB Infra 2018-021 CONCRETE FLOORING (MULTI-PURPOSE HALL) BLISS, BARANGAY

0 comments

ITB Infra 2018-020 Construction of Catbalogan Septage Treatment Plant

ITB Infra 2018-020 Construction of Catbalogan Septage Treatment Plant

0 comments

SUPPLEMENTAL Goods 2018-024 Supply and Delivery of One (1) lot Office Equipment

SUPPLEMENTAL Goods 2018-024 Supply and Delivery of One (1) lot Office Equipment

0 comments

SUPPLEMENTAL Goods 2018-023 Supply and Delivery of One (1) lot Furniture and Fixture

SUPPLEMENTAL Goods 2018-023 Supply and Delivery of One (1) lot Furniture and Fixture

0 comments

ITB (NEW) Goods 2018-024 Supply and Delivery of One (1) lot Office Equipment

ITB (NEW) Goods 2018-024 Supply and Delivery of One (1) lot Office Equipment

0 comments

ITB (NEW) Goods 2018-023 Supply and Delivery of One (1) lot Furniture and Fixture

ITB (NEW) Goods 2018-023 Supply and Delivery of One (1) lot Furniture and Fixture

0 comments

ITB REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR CONSULTANCY SERVICES 2018-001 FORMULATION OF CONCEPTUAL DEVELOPMENT PLAN FOR THE CITY OF CATBALOGAN

0 comments

ITB INFRA 2018-019 Construction of 214 units Toilets Clustered Barangays

ITB INFRA 2018-019 Construction of 214 units Toilets Clustered Barangays

0 comments
Search