Good Friday

Official Statement of City Mayor Dexter Uy on the observance of Good Friday today, April 15, 2022.

– – – – – – – – – –

Yana nga adlaw han Biernes Santo, aton gin hihinumdom an kasakit ug pagkamatay ni Hesus. Ini gihapon an higayon para han pagdayeg han Krus, nga amo an nagin instrumento han aton katalwasan.

Hinaut unta nga yana nga adlaw, mamalandong kita han aton kinabuhi kun ano an mga pamaagi para kita magin instrumento hit katalwasan hit iba nga tawo. Nga kita atun buhion an kamatinambuligon, kamatinumanon ngan kamapinairon ha kada tagsa.

God bless everyone!

#CatbaloganCity#DerechoUswagCatbalogan#KamatinumanonKatbalogan#CaptivatingCatbalogan#SemanaSanta2022#HolyWeek2022#InfiniteFaith#InfiniteEscapesEasternVisayas#SafeTripsPinas#ItsMoreFuninthePhilippines

Comments are closed.

PROCUREMENTS