Hugot pa MORE!

Para han mga higlarum nga mga HUGOT, aadi na utro an iyo gab-i nga maipadasig ngan maipasabot an gugma nga hilarum ug an kawara nga maul-ol.

August 02, 2017 at the City Plaza to start by 08:00 PM dubbed as “Spoken Word Poetry and Acoustic Night” as part of the 2017 Manaragat Festival.

#catbalogancity #hugotpamore #manaragatfestival#captivatingcatbalogan #karisyokatbalogan #kulturakatbalogan

Comments are closed.

PROCUREMENTS