Mayor Stephany Uy-Tan appeals for humanitarian considerations for our fellow waray-waray struck by Super Typhoon Yolanda

Syudad han Catbalogan Protectahan Naton.

Igkasi ko Catbaloganon, ha grasya ngan milagro han aton Makagarahom nalibre ug natagan kita hin proteksyon tikang han makangingirhat nga kusog han nag agi nga Bagyo Yolanda. Ini nga kalibrihan ug bag o nga kinabuhi usa ini nga dako nga mensahe ug pag ayat ha aton…ayat hin usa nga pagbalos…nga an kada tagsa maging usa nga dako nga regalo para han mga biktima ug na-apiktuhan hini nga bagyo; ngan pakusgon naton an aton pag ikmat ug pagbantay han aton minayuyo nga Bungto tikang ha mga kamot han mga tawo nga karuyag magda-ot  ug mag ruba han aton bungto ug aton kangaranan.

Hini yana nga critical nga sitwasyon, simpli la an akun hangyo. Bil-ngon naton an maupay nga tawo ha kada tagsa ha aton, labi na gud an aton gawi ha aton pagnenegosyo ngan relasyones ha igkasi tawo labi na gud ha mga nanginginahanglan. Ayaw naton pag abusari an ira kakuri-an, ngan ayaw kita pangawat ug pag looting.

Gin papa-abot ko liwat ha iyo komo usa nga Nanay han syudad, nga yana nga panahon waray kita shortage ug kakulangan ha mga importante ug pangkina-adlaw nga pagka-on ug kagamitan. Lugod, may ada kita mga stocks. Ngadto han waray na, ayaw kita kabaraka kay damu pa it tiarabot. Ini para han ngatanan, labis na gud han mga higugma-on ta nga biktima hini nga kalamidad.

Ootrohon ko, como usa nga Nanay han syudad, nginginyupo ako ha iyo nga mga negosyante nga ayaw kita pag overpricing ug sobra nga pagmahal han presyo han mga pangkinahanglanon. Kaloy-an ta an aton mga kablas nga kabugtuan. Ha aton tanan, ayaw kita pagpasamwak hin mga pulong nga diri ungod nga makakadugang hin alarma ug dako han aton igkasi tawo ngan han aton Ciudad nga Catbalogan.

Ha katapusan, ayaw naton paghimo-a ini nga kakurian nga dako nga negosyo. pagtigaman kita nga it tawo nga kasapit naton, bugto naton.

CITY MAYOR STEPHANY UY-TAN

Comments are closed.

PROCUREMENTS