Mayor Stephany Uy-Tan’s 2014 Independence Day Message

Malugod na pagbati sa ating kagalang galang na mga bisita, mga kapwa ko nagseserbisyo sa ating mga mamamayan, mga empleyado, sa ating lahat isang pagpupugay para sa Makasaysayang umaga ito sa inyong lahat!

Lubos akong nagagalak na makasama kayo sa pagdiriwang ng isang napakahalagang yugto sa ating kasaysayan – ang ika-isandaan at labing anim na Anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng ating bansa. Ang araw na ito ay isang pagpapatunay na ating pinahahalagahan at binibigyang pagpupugay ang mga nagawa ng mga dakilang Pilipino na  nakibaka at nagbuwis ang kanilang buhay para sa kalayaan ng ating mahal na bansang Pilipinas.

Isangdaan at labing anim na taon na ang nakaraan simula noon, ngunit marahil ay matatanong natin sa ating sarili kung buhay pa ba ang tunay na diwa ng pagdiriwang na ito? Paano ba natin tunay na maipapakita ang ating pagmamahal sa ating bayan?

Halimbawa na lang ang simpleng seremonyang ito. Ang tumayo ng tuwid habang ang kanang kamay ay nasa dibdib kasabay ng pag-awit ng “Lupang HInirang” ay hindi na bago sa atin. Simula pagkabata ay naitanim na ito sa ating mga isipan.  Pero alam ba natin ang tunay na diwa sa pagpupugay sa ating watawat?  Tila sa paulit-ulit na pagsasagawa nito ay unti-unti na nating nakakalimutan ang tunay na kahulugan ng mga salitang ““Pagpupugay sa Watawat”.

Sa araw at sa oras na ito hinihiling kong sabay sabay nating masdan ang ating watawat, (pause for a moment say 5 seconds) masdan natin ito ng buong taimtim ng may panibagong pananaw, kung saan hindi lang ito isang telang tinitingala natin tuwing Lunes ng umaga at Biyernes ng hapon,  kundi isang sagisag ng ating bansa at ng ating pagiging Pilipino na nagbubuklod sa ating lahat sa iisang lahi. Nawa’y ating mapagtanto na ang Pagpupugay sa Watawat ay pagpupugay din sa ating bansa at sa ating mga mamamayan na ating taos pusong pinagsisilbihan at ang paggunita sa araw na ito ay paggunita rin sa kagitingan ng mga bayaning nagbigay ng kanilang buhay upang makamit ang kalayaang tinatamasa natin ngayon.

Ngunit hindi po lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa madamdaming pag-awit ng “Lupang Hinirang”. Nararapat lamang na may kaakibat itong paggawa. Bagamat hindi lahat sa atin ay pwedeng sumulong sa giyera upang maipamalas ang ating kagitingan at kabayanihan, pwede naman tayong mamuhay na may pasasalamat para sa bawat malayang araw na dinadatnan natin sa bawat pag gising sa umaga.

Maipapakita natin ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng ating pamahalaan, sa mga simpleng pagsunod sa ordinansa ukol sa tamang pagtatapon ng basura o di kaya ay tamang pagbabayad ng buwis at sa buong pusong pagsisilbi sa ating mga mamamayan sa pamamagitan ng tamang serbisyo. Para naman sa mga estudyante, ang simpleng pag-aaral ng mabuti at pagsunod sa mga alituntunin ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Iilan lamang po ito sa mga paraan upang maipakita ang pagmamahal na yan.

Huwag po nating isiping maliit at walang halaga ang mga bagay na ito. Hindi po ba at nasasambit nga sa tema ng pagdiriwang na ito na ang pagsunod sa yapak ng ating mga dakilang Pilipino ang magiging daan sa malawakan at permanenteng pagbabago?  Ang malawakan at permanenteng pagbabago na nais nating makamtan ay magsisimula sa mga maliit at simpleng bagay na magpapakita ng ating pagmamahal sa ating bayan at ito pa ay unang nagsisimula sa ating mga sarili.

Sa ganitong paraan natin masisiguro ang patuloy na pagbangon ng ating bansa sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap nito. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging instrumento ng pagbabago ng bansang sinikap itaguyod ng ating mga bayani. Higit sa lahat sa ganitong paraan masisiguro nating hindi nasayang ang dugo at pawis na siyang puhunan nila sa pakikipaglaban upang maging malaya ang ating henerasyon.

Bilang inyong alkalde ng Lungsod na ito, hinihimok ko po ang lahat na narito ngayon na na isabuhay ang tunay na diwa ng araw na ito.  Ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa ating ay may itinatagong kabayanihan.  Ipakita po natin ito, ilabas po natin ang ating kabayanihan.   Hindi lamang ngayon, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Nawa’y ang ating munting kuntribusyon na ito ang siyang maging  inspirasyon  sa mga susunod na henerasyon.

Maraming salamat at mabuhay ang kasarinlan ng ating bayan!

 

Comments are closed.

PROCUREMENTS