PANAWAGAN MAHITUNGOD HAN DENGUE H. FEVER

PANAWAGAN MAHITUNGOD HAN DENGUE H. FEVER

Ginpapasabot an mga Catbaloganon nga yana nga panahon natikadamo an kaso han may mga sakit nga DENGUE H. FEVER ha iba-iba nga barangay ha siudad han Catbalogan.

Aber malikayan an pagtapon hini nga sakit nga DENGUE H. FEVER nga nakukuha pinaagui han kagat han namok guin aaghat an tanan nga himuon an masunod nga buruhaton.

1. Ayaw pagtipig hin ano nga butang nga pwede matirukan hin tubig –ug mabunayan hin namok sugad hin lata, botelya kaliding hin sarakyan ha sakob o gawas han panimalay.

2. Balyue hin tubig an plorera ug iba pa nga surodlan hin tubig kada adlaw.

3. Takpi an surodlan hin tubig agud malikyan an pagsulod ug pamunay han nga namok.

4. kita-a ngan limpyohi an mga saruyong hin tubig ha balay para malikyan an pagbi-aw ngan pagtirok dida han uran nga tubig.

5. Gumamit hin mosquitero ha pagkaturog o di kaya butangi hin screen an bintana ug purtahan han panimalay.

6. Ayaw paghatag hin aspirin ha usa ka tawo nga gindududahan nga may sakit nga Denque H. Fever.

7. Butangi an binibi-awan nga lugar han iyo libong hin binolyas han paglaba o diri ngani, butangi hin asin an tubig.

8. Ipasabot layon ha gihaharani-e nga sentro han panlawas kun may-ada gindududahan hini nga sakit nga Denque H. Fever o ..

9. Gin aaghat an mga opisyales han tagsa-tagsa nga barangay nga maghimo hin pitad pinaagi hin paglimpyo (Search and Destroy) ha kada barangay aber mapudngan an paglarab hini nga nakamamatay nga sakit nga DENGUE H> FEVER

Ha kadugangan nga impormasyon bumisita ha pinakaharani nga health Center o Hospital ha iyo lugar.

Ini gin papasabot han City Health Office pinaagi han Serbisyo Panlawas nga Pinakusog ha ilarum han administrasyon ni Mayor Step Uy – Tan.

Comments are closed.

PROCUREMENTS