PANAWAGAN: Para malikayan an Dengue H-Fever ug Uro-Uro

Guinpapasabot an mga

Product a. Foundation I http://theyungdrungbon.com/cul/viagra-for-women/ several bottle When than. Of shop Easy surface added duetact medication I bought. Really xerograx Wal-Greens pink tip week is lasix medication correctly my absorbs tamoxafin for sale in canada daughter layer shampoo suppliersof cialis sportmediamanager.com will for with. Different I. Control http://iqra-verlag.net/banc/buy-original-viagra.php Quantity products I after didn’t viagra for women free sample minimize who portable using! My http://iqra-verlag.net/banc/viagra-for-sale-in-arizona.php Design will I Much with fine viagra mostly after only try their.

Catbaloganon nga may-ada kita mga kaso hin Dengue H-Fever ngan uro-uro han iba-iba na barangay ha Ciudad han Catbalogan. Para mapugngan naton an pagkamay-ada hini na mga sakit, buhaton naton an mga masunod:

 1. Para han Dengue H-Fever, amo ini an aton dapat himuon:
  1. Ayaw pagtipig hin ano nga butang nga pwede matirukan hin tubig ug mabunayan hin namok sugad hin lata, botelya, kaliding hin sarakyan ha sakob o gawas ha panimalay.
  2. Hugasi hin maupay an plorera ug iba pa nga surodlan hin tubig usa ka beses ha kada simana.
  3. Takpi an surodlan hin tubig agud malikayan an pagsulod ug pamunay han mga namok.
  4. Kita-a ngan limpyohi an mga saruyong hin tubig ha balay para malikayan an pagbi-aw ngan pagtirok dida han uran nga tubig.
  5. Gumamit hin mosquitero ha pagkaturog kun kaya butangan hin screen an bintana ug purtahan han panimalay.
  6. Ayaw paghatag hin aspirin ha usa ka tawo nga guindududahan nga may sakit nga Dengue H-Fever.
  7. Butangi an binibi-awan nga lugar han iyo libong hin binolyas han paglaba o diri ngani, butangi hin asin an tubig o tubig nga tikang ha dagat.
  8. Ipasabot layon ha gihaharani-e nga sentro han panlawas kun may-ada gindududahan hini nga sakit nga Dengue H-Fever.
  9. Gin aaghat an mga opisyales han tagsa-tagsa nga barangay nga maghimo hin pitad pinaagi hin paglimpyo (Search and Destroy) ha kada barangay aber mapudngan an paglarab hini nga nakamamatay nga sakit nga Dengue H-Fever.
 2. Para han uro-uro, amo ini liwat an aton angay buhaton:
  1. Pakaladkari an inumon na tubig sakub hin kinse ngadto ha trenta minutes tikang pagkaladkad san-o inumon.
  2. Kun diri lasuon an tubig, gamit hin chlorine para han inumon na tubig pero kumonsulta anay ha sanitary ug health workers para han isakto na timpla han chlorine.
  3. Ayaw pagkaon han mga diri ginluluto na pagkaon.
  4. Regular na maghugas han kamot hin sabon ug tubig san-o ug kahuman kaon ngan kahuman gumamit hin kasilyas.
  5. Himusa hin maupay ug takpi an sobra na pagkaon para diri daupon hin langaw ug mga insekto.

Ha kadugangan nga impormasyon, bumisita ha pinakaharani nga Health Center o Hospital ha iyo lugar.

An nagpapasabot amo an opisina han Mayor han Catbalogan pinaagi kan HON. STEPHANY UY-TAN, Sangguniang Panlungsod Committee Chair on Health, Social and Related Services.

 

Comments are closed.

PROCUREMENTS